Bloggarkiv

Kvinnan i historien

Den 27/6 sänds första avsnittet i en ny säsong av radioprogrammet Pop och politik. I denna sjunde säsong varvas kvinnohistoriska milstolpar och berömda händelser med mindre bekanta kvinnor och skeenden. Programmen lyfter också frågan om vilka kvinnor det är som har

Publicerad i Blogg, Historia

Släkthistorien

Kurs: Historia 1a1/1b Centralt innehåll: Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Historiskt källmaterial som speglar

Publicerad i Historia

Folkmordslexikon

Kurs: Historia 1b Centralt innehåll: Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord,

Publicerad i Historia

Konsten att be om ursäkt

Kurs: Historia 1b Centralt innehåll: Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. Hur individer och

Publicerad i Historia

Ekonomisk kris och diktaturer

Kurs: Historia 1a1/1b Centralt innehåll: Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Uppgift: Vilken roll kan

Publicerad i Historia

Vilket kön har statyn?

Kurs: Historia 1b Centralt innehåll: Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter. Kritisk granskning,

Publicerad i Historia

Befolkningspyramiden

Kurs: Historia 1b Centralt innehåll: Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.   Uppgift: Hos

Publicerad i Historia

Konspirationsteorier

Kurs: Historia 1b Centralt innehåll: Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder.   Uppgift: Det har under det senaste århundradet funnits gott om konspirationsteorier över allt från att fotbolls-VM 1958 aldrig spelades i

Publicerad i Historia

Kvinnans roll i Afrika

Kurs: Historia 1a1/1b Centralt innehåll: Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.

Publicerad i Historia

Efter kriget

Kurs: Historia 1b Centralt innehåll: Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. Historiskt källmaterial som

Publicerad i Historia