Ekonomisk kris och diktaturer

Kurs: Historia 1a1/1b

Centralt innehåll: Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Uppgift: Vilken roll kan ekonomisk kris ha haft för att diktaturer växte fram i flera europeiska städer under 1930-talet? Vilka paralleller ser ni till läget i dagens Europa?

Publicerad i Historia