Konsten att be om ursäkt

Kurs: Historia 1b

Centralt innehåll: Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.

Uppgift: När man har gjort något fel, bestämt hävdar att man inte gjort något fel och sedan tvärvänder för att med stora våta ögon be om ursäkt kallas för att “göra en pudel”. Detta får störst effekt om man gör det genom media, helst i TV. I januari 1998 hävdade Bill Clinton ganska envist att “I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.” I augusti samma år fick han göra en pudel genom att i TV gå ut och erkänna att hans förhållande med Lewinsky “was not appropriate”.

Efter andra världskriget dyker det upp många exempel på företag och privatpersoner som försökte gömma sina snedsteg under Hitlers välde. Det fanns företag som utnyttjade arbetare och andra ville att det inte skulle komma fram att de varit nazister. Ingvar Kamprad synades till exempel i Sverige men gjorde en pudel för att ta sig ur det. De som har lyckats bäst har hunnit före granskarna och lyft sina misstag till något positivt.

Ditt uppdrag blir nu att visa upp exempel på detta. Leta först upp en händelse där ett företag eller person lyft sina misstag till något positivt och beskriv hur det gick till. Därefter vänder vi på myntet och letar upp en historisk händelse där någon verkligen borde ha gjort en pudel. Det kanske inte är så smart att hävda att man inte kränkt svenskt vatten när man sedan råkar köra upp en ubåt på grund i Blekinges skärgård. Beskriv själva händelsen och hur du tror att man skulle ha vunnit på att i stället göra en pudel.

Publicerad i Historia