Bloggarkiv

Twittra en bokrecension

I början på veckan hade jag en introduktion i Twitter för några av mina kollegor och fick i samband med det tips om ett entreprenöriellt sätt att arbeta med bokrecensioner. Ett arbetssätt som utmanar eleven och samtidigt underlättar för läraren som

Publicerad i Blogg, Engelska, Svenska

Harry vampyrjägaren

Kurs: Svenska 1 Centralt innehåll: Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt

Publicerad i Svenska

Positiva tidningen

Kurs: Svenska 1 Centralt innehåll: Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Uppgift: Allt för ofta händer

Publicerad i Svenska

Veckans författare

Kurs: Svenska 1 Centralt innehåll: Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera

Publicerad i Svenska

Dialekterna

Kurs: Svenska 1 Centralt innehåll: Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande.

Publicerad i Svenska

Kapsylöppnaren

Kurs: Svenska 1 Centralt innehåll: Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.   Uppgift: Ni ska skriva

Publicerad i Svenska