Harry vampyrjägaren

Kurs: Svenska 1

Centralt innehåll: Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

 

Uppgift: Fanfiction kan i korthet beskrivas som berättelser baserade på karaktärer från redan kända verk. Genren har starka kopplingar till fankultur och skrivs oftast av fansen själva, i många fall ungdomar, utan vinstsyfte och utan explicit tillåtelse från ursprungsverkets författare. I fanfiction, som oftast bygger på romantiska hopparningar, så kallade pairings, förflyttas förlagans miljöer och karaktärer in i andra sammanhang där nya historier skapas. Vanligt är också att fanfiction utvecklar relationer mellan karaktärer från olika ursprungsverk. Författarna gör sina texter tillgängliga på olika hemsidor där läsare över hela världen, i interaktion med skribenterna, kan kommentera och påverka historierna (se till exempel www.fanfiction.net). Det är också vanligt att man skapar, publicerar och länkar sina berättelser till bilder (fanart, www.deviantart.com) och filmer (fanfilm, www.youtube.com).

 

Vad skulle hända om du kopplade samman Harry Potter och Buffy vampyrjägaren? I vems värld skulle storyn utspela sig? Vad skulle hända? Kanske tycker du att Draco Malfoy har fått en för liten roll i böckerna om Harry Potter? Hur skulle berättelsen se ut om den mera fokuserade på Draco?

 

Skriv din egen fanfiction utifrån karaktärer som du tycker om. Viktigt i fanfiction är att språket stämmer väl överens med hur originalet är skrivet. Du måste därför läsa originaltexter och bearbeta det språket för att hitta vad som utmärker författarskapet. Era fantexter publicerar ni på en blogg och när du är färdig med din egen text ska du läsa två andra texter och kommentera dessa enligt Two stars and a wish-principen.

 

Förklaring: Läs gärna mer om tankarna kring uppgiften i Christina Olin-Schellers “Bortom bokens begränsningar”. Redovisningsbloggen kan vara ett Webbstjärneprojekt eller en fristående blogg.

Publicerad i Svenska