Positiva tidningen

Kurs: Svenska 1

Centralt innehåll: Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.

Uppgift: Allt för ofta händer det att vi slår upp tidningen och ser våld, skadegörelse, bränder, hot, nedskärningar, katastrofer och annat elände. Är det någonting mera uppmuntrande i tidningen så är det ingenting som du vill läsa ändå. NU får vi sluta gnälla och göra något åt saken! Du får i uppdrag att göra Positiva tidningen! På en A3- sida ska du skriva om roliga eller bra saker som händer lokalt och om saker som du vill läsa. Var noga med att använda tidningsspråk. Ta gärna egna bilder att förstärka artikeln med.

Förklaring: Bestäm en gemensam mall som eleverna kan använda så blir det trevligare att sätta ihop till en färdig tidning. När eleverna är klara med sin egen sida kan man byta och analysera varandras texter enligt Two stars and a wish. Låt sedan hela klassen diskutera sig fram till vilka nyheter som ska vara på förstasidan.

Publicerad i Svenska