Bloggarkiv

Alfabetsresan

I söndagens ”Söndagsmorgan i P4” berättade en lyssnare om en fantastiskt rolig reseidé som jag valt att kalla alfabetsresan. Tänk dig att du semestrar i Sverige och börjar din resa i Abisko för att ta dig vidare ända ner till

Publicerad i Ämnesövergripande, Blogg, Entreprenörskap

Travelbug-o-pedia

Geocaching är en sport som går att få in i många ämnen, framförallt i grundskolan. Det gäller bara att vara lite klurig 🙂 Här kommer ett exempel på hur man kan arbeta med Geocaching och anpassa det till sitt ämne

Publicerad i Ämnesövergripande, Blogg, Diverse

Alkometern XL

Kurs: Matematik 1a/b/c Centralt innehåll: Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg, metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna på olika former inklusive potenser med heltalsexponenter samt strategier för användning av digitala

Publicerad i Ämnesövergripande

Genmodifiering

Kurs: Naturkunskap 1b Centralt innehåll: Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets

Publicerad i Ämnesövergripande

Rymdresan

Kurs: Naturkunskap 1b Centralt innehåll: Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och

Publicerad i Ämnesövergripande

Kör inte på tanten

Kurs: Matematik 2c Centralt innehåll: Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem. Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala verktyg. Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning

Publicerad i Ämnesövergripande

Livets lotteri

Kurs: Samhällskunskap 1b Centralt innehåll: De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet

Publicerad i Ämnesövergripande

Dagen jag föddes

Kurs: Historia 1a1/1b Centralt innehåll: …viktiga globala händelser. Tolkning och användning av olika slags källmaterial. Kurs: Svenska 1 Centralt innehåll: Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en

Publicerad i Ämnesövergripande