Dagen jag föddes

Kurs: Historia 1a1/1b

Centralt innehåll: …viktiga globala händelser. Tolkning och användning av olika slags källmaterial.

Kurs: Svenska 1

Centralt innehåll: Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik.

Kurs: Engelska 5

Centralt innehåll: Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv;aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.

Kurs: Moderna språk

Centralt innehåll: Kända ämnesområden; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och aktuella händelser; åsikter, känslor och erfarenheter. Levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Uppgift: Du ska presentera hur det var den dagen du föddes, både i Sverige och USA. Vilka serier gick på TV vid den tiden? Vilka händelser i Sverige och världen var aktuella? Vilka filmer var populära? Välj ut en kändis som delar din födelsedag. Vad kostade en liter mjölk och tolv ägg? Vem mottog Oscarstatyetter det året? Delar du födelsedag med en känd författare (behöver inte vara född samma år)? Vilken musik var populär? Läser du ett modernt språk ska du även undersöka vad som var aktuellt i det landet.

Gör en presentation i någon form där du lyfter ut sådan information som du tycker är viktig/rolig/intressant. Informationen om USA presenteras på engelska.

Förklaring: Som lärare kan ni styra vilken specifik information ni vill att alla elever ska ha med och om ni vill att alla ska presentera på samma sätt, till exempel en poster som ska sättas upp. För att få djupare koppling till historian kan man göra om uppgiften till “Dagen då min farfar föddes”.

Publicerad i Ämnesövergripande