Dialogen

Kurs: Moderna språk steg 3

Centralt innehåll: Berättelser och annan fiktion, även i talad eller dramatiserad form, samt sånger och dikter. Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Diskussioner, samtal och skrivande för kontakt och kommunikation i olika situationer. Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar och förklaringar. Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ta initiativ till interaktion, lyssna aktivt och avsluta på ett artigt sätt. Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och grammatiska strukturer, mot tydlighet, variation och anpassning till syfte, mottagare och situation.

Uppgift: Nu ska ni få skriva en dialog där två personer pratar med varandra. Dialogen skriver ni på svenska och ni bestämmer själva vilka det är som pratar, vad de pratar om samt tonen i själva samtalet. Ni får inte skriva ut exakt vad de olika personerna ska säga utan bara vad dialogen ska handla om. Det kan till exempel se ut så här när Trudi och Franz samtalar:

Trudi: Fråga om Franz vill följa med på bio.

Franz: Säg att du är upptagen ikväll och be om ursäkt.

Trudi: Visa att du är arg. Franz skyller alltid på annat. Du vill verkligen inte gå ensam.

Franz: Förklara vad du ska göra och fråga om ni kan gå i morgon kväll i stället.

Och så vidare.

Om det är många svåra ord under dialogen kanske ni också behöver skriva upp en ordlista som kan användas som stöd. Öva dialogen på det språk ni läser. När ni läst igenom dialogen ett par gånger byter ni dialog med en annan grupp och övar deras dialog.

Förklaring: Samla in dialogerna efter lektionen så kan du återanvända dessa vid senare tillfällen. Elevskapade dialoger ger större motivation än att bara arbeta ur boken eller med dialoger som läraren skapat. Eleverna bör ha arbetat med liknande dialoger innan de gör sina egna.

Publicerad i Moderna språk