Alkometern XL

Kurs: Matematik 1a/b/c

Centralt innehåll: Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg, metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna på olika former inklusive potenser med heltalsexponenter samt strategier för användning av digitala verktyg, representationer av geometriska objekt och symmetrier med ord, praktiska konstruktioner och estetiska uttryckssätt, matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga sammanhang och inom olika ämnesområden.

Kurs: Naturkunskap 1b

Centralt innehåll: Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.

Kurs: Idrott och hälsa 1

Centralt innehåll: Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.

Uppgift: Du är på fest med några vänner. Festen startar klockan 21.00. Klockan 01.00 bestämmer du dig för att köra hem. Under festen konsumerar du tre glas. Minst ett av glasen ska vara en drink. En drink innehåller 3-6 cl starksprit. Anta att du dricker samtliga tre glas klockan 23.00, det blir ett bra medelvärde. Räkna med att andelen av kroppsvikten som tar upp alkohol är hos kvinnor 55 % och hos män 68 %. Välj ut vad du har konsumerat i de tre glas du dricker i form av mängd och alkoholhalt.

Vilken promillehalt har du i din kropp klockan 23.00?

De flesta kroppar bryter ned 0,15 promille per timme med en individuell variation mellan 0,1-0,3 promille. Gränsen för rattfylleri är 0,2 promille. Klarar du en alkotest klockan 01.00?

Det finns en generell regel om att man förbränner 2 cl starksprit (40%) per timme. Om du räknar om din konsumtion enligt den regeln hur mycket av alkoholen har du då förbränt när du tänker sätta dig i bilen?

Avsluta med att rita ett diagram för din alkoholförbränning. Låt diagrammet gå från 23.00 till 09.00 dagen efter.

Morgonen efter festen åker du till gymmet och tränar klockan 7. Hur påverkar alkoholen från kvällen innan din träning? Hur påverkas kroppen om du dricker på det här sättet varje helg? Skulle du bli ifrågasatt om du inte drack med dina kompisar? Vilket är budskapet man får från media omkring alkohol?

Förklaring: Viktigt är att påpeka att det bästa är att helt låta bilen stå dagen efter man druckit, även om alkoholen gått ur kroppen. För att göra uppgiften ännu rikare kan man ta med olika glas som eleverna får beräkna volymen på.

Uppgiften är något utökad jämfört med den uppgift som presenteras i matematikavsnittet.

Originaluppgift från Linda Jarlskog, Vuxenutbildningen i Lund

Publicerad i Ämnesövergripande