Veckans författare

Kurs: Svenska 1

Centralt innehåll: Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor

Uppgift: Varje vecka lottar ni fram vem som ska göra nästa veckas författarporträtt. Presentationen ska vara tre minuter och börja med ett exempel på författarens arbete och sedan en presentation av författaren och vad som är speciellt med språket. Efter den muntliga presentationen sparas presentationen på en blogg som blir ett uppslagsverk över de författare ni pratat om.

Förklaring: Använd även Google Earth / Google Maps för att markera ut var författarna kommer ifrån. Bloggen kan användas som uppgift där man efter halva kursen kan ge eleverna i uppdrag att läsa någon av författarna som hittills presenterats. För att inte få allt för enformigt urval av författare kan ni även lotta fram om det ska vara man/kvinna och vilken tidsperiod. Uppgiften går att skala upp till Svenska 2 där man får prata mer om språket i böckerna.

Publicerad i Svenska