Dialekterna

Kurs: Svenska 1

Centralt innehåll: Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.

 

Uppgift: Det finns massor med dialekter i Sverige som dessutom skiljer sig mellan generationer. Din farfar pratar säkert på ett annat sätt än vad du gör. På http://swedia.ling.gu.se/ finns etthundra olika svenska dialekter inspelade. Välj ut några blandade dialekter som du tycker är lite speciella. Dina valda dialekter ska presenteras muntligt. Ta fram andra exempel som förstärker din presentation av de dialekter du valt ut. Det kan till exempel vara en grupp ungdomar på moped som gjort en Youtube-film med väldigt tydlig lokal dialekt eller att du ringer till ett kommunalråd som har den dialekt du söker. Använd gärna Google Earth eller Google Maps för att visa platserna där dialekterna talas.

Publicerad i Svenska