Kapsylöppnaren

Kurs: Svenska 1

Centralt innehåll: Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.

 

Uppgift: Ni ska skriva en instruktion till hur en kapsylöppnare används. Ni får inte rita bilder utan ska enbart använda er av text.

 

Förklaring: Ta med en traditionell kapsylöppnare[1] och en flaska till lektionen. När eleverna är klara låter du grupp för grupp läsa upp sin instruktion samtidigt som du försöker öppna en flaska enligt deras instruktioner. Var medvetet bråkig med eleverna! Om de till exempel säger “lägg kapsylöppnaren i din högra hand” så lägger du hela kapsylöppnaren i handen utan att någon del sticker utanför handen. När alla har försökt, förmodligen utan att flaskan är öppen, så får de ytterligare ett försök att skriva om sin instruktion. Nu har de bättre förståelse för mottagaren och kan anpassa sitt budskap.

Publicerad i Svenska