Efter kriget

Kurs: Historia 1b

Centralt innehåll: Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.

Uppgift: Hur har ert samhälle förändrats sedan andra världskriget slutade? Hur såg det ut när kriget slutade? Har befolkningen ökat eller minskat? Vilka viktiga arbetsplatser har tillkommit och försvunnit? Vad oroade människor då och nu? Vad roade människor sig med då respektive nu? Finns det annat som kännetecknat ert samhälle? Sök i källmaterial och använd äldre släktingar. Försök göra en jämförelse med utvecklingen centralt i Sverige under samma tid.

Förklaring: Dela in eleverna i grupper. Om ni har ett lite större geografiskt upptagningsområde kan det vara bra att gruppera eleverna efter ort. Skapa ett (eller flera) Webbstjärneprojekt där eleverna presenterar vad de kommit fram till. Bilder från 40-talet, intervjuer med äldre, kartor, med mera gör projektet levande.

Publicerad i Historia