Kvinnans roll i Afrika

Kurs: Historia 1a1/1b

Centralt innehåll: Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.

Uppgift: De afrikanska kvinnorna har under historien haft en viktig roll. Använd http://en.unesco.org/womeninafrica/ för att ta reda på lite mer om historien. Under senare år har mikrolån varit en räddning för fattiga familjer och framförallt kvinnor. Vad har mikrolånen för funktion? Hur har mikrolånen utvecklat kvinnans roll i Afrika? Gör ett personporträtt av en afrikansk kvinna samtidigt som du presenterar vad du kommit fram till.

Publicerad i Historia