Konspirationsteorier

Kurs: Historia 1b

Centralt innehåll: Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder.

 

Uppgift: Det har under det senaste århundradet funnits gott om konspirationsteorier över allt från att fotbolls-VM 1958 aldrig spelades i Sverige till att Elvis fortfarande lever. Välj ut en konspirationsteori och ta reda på mer om den. Ta reda på fakta om händelsen utifrån säkra källor. Vad säger konspirationsteorin? Vem ligger bakom? Varför har de skapat teorin? Ta fram argument för och emot teorin. Är de trovärdiga? Vilka av de källor du hittar under ditt arbete anser du är trovärdiga eller inte och varför anser du det?

Dina upptäckter ska redovisas muntligt med både konspirationsteorin och fakta så att du fångar publiken, samt en kortare skriftlig del där du anger källor och hur du resonerat.

 

Förklaring: En introduktion till ämnet kan vara att visa Konspiration 58. Vill man begränsa teorier som eleverna arbetar med kan man välja till exempel: mordet på John F. Kennedy, månlandningen, Illuminati, World Trade Center, svininfluensa, Palmemordet och Michael Jacksons död.

Publicerad i Historia