Befolkningspyramiden

Kurs: Historia 1b

Centralt innehåll: Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.

 

Uppgift: Hos SCB finns gott om statistik för befolkningsutvecklingen i Sverige. En befolkningspyramid visar åldersfördelningen och det finns en animerad sådan på webben som visar varje år från 1850 fram till i dag (sök på befolkningspyramid). Jämför åren 1850, 1900, 1950, 2000 och i dag. Vilka faktorer har gjort att befolkningspyramiden ser ut som den gör? Någon enstaka förklaring finns i animeringen hos SCB men det finns flera historiska faktorer som du kopplar med respektive årtal. OBS! Din redovisning får inte innehålla några ord!

 

Förklaring: Om eleverna inte har datorer kan man visa animeringen på projektor och sedan lämna ut utskrifter på de utvalda åren. Vid den här typen av uppgift är det allt för lätt att få en klassuppsättning med uppsatser och därför tvingar vi fram kreativiteten genom att säga att redovisningen inte får innehålla några ord. Kollage eller filmer kan vara exempel på redovisningsmetoder.

Publicerad i Historia