Vilket kön har statyn?

Kurs: Historia 1b

Centralt innehåll: Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter. Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder.

Uppgift: Med ett offentligt konstverk vill man oftast säga någonting och det är inte alltid som konstnärens budskap stämmer överens med beställarens. Ni ska få fundera lite mer kring statyer i er stad eller närmaste större stad.

Hur många manliga respektive kvinnliga statyer/byster finns det? Finns det någon förklaring till fördelningen?

Märk ut statyerna och bysterna på en karta. Hur beskrivs eller förklaras monumentet?

När placerades statyerna ut? Placera på en tidslinje.

Har det varit diskussion om någon staty och vad handlade i så fall den om?

Finns det en koppling mellan statyn och Sveriges historia eller den globala historien?

När ni har kartlagt statyerna och tolkat dessa har ni även beskrivit hur politikerna i staden har brukat historien. Försök att även ta reda på kuriosa om statyerna genom att till exempel intervjua äldre på orten. Ert arbete ska presenteras som ett webbstjärneprojekt.

Förklaring: När ni har en lista över alla statyer kan ni fördela dessa mellan eleverna. Skapa ett webbstjärneprojekt där varje staty fotas och beskrivs med den information ni arbetar er fram till.

Uppgiften modifierad från Historieundervisningens byggstenar

Publicerad i Historia