Folkmordslexikon

Kurs: Historia 1b

Centralt innehåll: Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.

Uppgift: Genom historien har det varit flera folkmord. Er uppgift blir nu att skapa ett Webbstjärneprojekt som beskriver begreppet folkmord. Förutom de folkmord som ni väljer ska det finnas med fakta om begreppet och en analys av samband mellan de folkmord ni valt ut. För varje folkmord ska ni beskriva bakgrunden, händelsen och konsekvenserna efteråt.

Förklaring: Låt antingen eleverna söka fritt och hitta ett folkmord som de är intresserade av eller så förbereder du med en lista. Låt eleverna arbeta gemensamt med att ta fram faktadelen och senare även enas om hur sidan ska utformas.

Publicerad i Historia