Vad väger snön på taket?

Kurs: Matematik 1a/b/c

Centralt innehåll: Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg, metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna på olika former inklusive potenser med heltalsexponenter samt strategier för användning av digitala verktyg, representationer av geometriska objekt och symmetrier med ord, praktiska konstruktioner och estetiska uttryckssätt, matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga sammanhang och inom olika ämnesområden.

Uppgift: Under den snörika vintern 2009/2010 var det många tak som rasade in på grund av den tunga snön på taken. Ni har nu fått i uppgift att räkna ut hur mycket snön väger på ett tak. När det har snöat ordentligt väljer ni ut en byggnad, tar med lämpliga verktyg och löser problemet. Redovisa hela tankegången, hur ni utfört undersökningen och vilket resultat ni kommit fram till.

Förklaring: Här finns det lite olika angreppssätt vilket gör det till en bra entreprenöriell uppgift. Ett sätt att angripa problemet är att anta att det ligger lika mycket snö på marken som det gör på taket. Då kan man mäta upp en yta snö på marken och väga den för att få fram densitet på snön. Det är nog lätt att börja tänka i vinklar på taket och rycka fram gradskivan men om man funderar över hur snön faller så räcker det med att mäta tvärsnittsarean av taket. Viktigare än själva resultatet är angreppssättet och hur eleverna argumenterar för sina lösningar.

Publicerad i Matematik