Vad väger färgen?

Kurs: Matematik 1b/c

Centralt innehåll: Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna på olika former inklusive potenser med heltalsexponenter samt strategier för användning av digitala verktyg. Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler. Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga sammanhang och inom olika ämnesområden. Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.

Uppgift: NASA slutade måla den externa bränsletanken på rymdfärjan eftersom färgen inte tillförde någonting och man ville hålla nere vikten. Hur mycket väger färgen?

Förklaring: Här får eleverna först börja fundera på vilken fakta de behöver ta reda på för att kunna lösa uppgiften. De kommer inte heller att kunna hitta alla fakta utan måste göra en del antaganden, precis som ingenjörerna på NASA får göra när de arbetar. Det stora arbetet blir troligen att beräkna arean av bränsletanken där de får göra en uppskattning eftersom formen är rätt komplicerad. Det rätta svaret finns på Internet (272 kg) men eleverna måste ändå visa sina uträkningar. Stöd för dig som lärare finns på http://robertkaplinsky.com/work/fuel-tank/ där uppgiften kommer från.

Publicerad i Matematik