Släkthistorien

Kurs: Historia 1a1/1b
Centralt innehåll:

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.

Uppgift: Du ska få undersöka ditt eget släktträd. Prata med dina släktingar och gå så långt tillbaka att du har med en släkting som levde under 1800-talet. Om du inte har släkt i Sverige och har svårt att få fram informationen lånar du en kompis släkt. Försök få fram namn, när de föddes och dog, vad de arbetade med och se om du hittar roliga fakta. När du har fått fram dina släktingar fyller du på med historiska fakta från den här tiden till exempel: Hur såg levnadsförhållandena ut, under vilka villkor arbetade man, hur såg samhället ut, vilka reformer genomfördes också. Ta med det som gör dina släktingar och berättelsen mer levande. Var det något du fick fram som förvånade dig? Var det som du trodde eller lärde du dig något nytt?

Hur tror du att ditt liv skulle se ut om dina släktingar gjort annorlunda val?

Förklaring: Inled gärna uppgiften med att se dokumentären När Sverige blev rikt som beskriver hur Sverige gick från att vara ett u-land till att bli ett framgångsrikt industriland. Eleverna kan bygga sina släktträd hos släktforskningswebbplatsen Ancestry och kanske även få reda på mer information om sina släktingar där. Har man ingen egen släkt eller har svårt att få fram information kan man låna en kompis. Om man vill kan man släktforska i kyrkoböcker på biblioteket eller via Arkivdigital.

Efter en idé från Johanna Nordqvist, Thoren Business School i Karlstad.

Publicerad i Historia