Behövs verkligen entreprenöriellt lärande?

Kan vi inte bara räkna på i boken? Sen kan vi ha ett prov, men helst vill vi veta vad som kommer på provet. Men det kan också vara så att jag blir sjuk just provdagen…

Nej, det är väl att hårddra hur eleverna (och lärarna) angriper fenomenet skola. De flesta är väldigt ambitiösa och gör sitt bästa för att få livslångt lärande att fungera. Men det räcker inte. Skolan som den ser ut idag lever mycket kvar med den funktion som den inrättades för det vill säga att ha någonstans att förvara ungdomarna på dagarna när föräldrarna arbetar och att de under den tiden ska lära sig att ta emot instruktioner och kunna läsa instruktioner på egen hand. Allt för att fungera i det industrialiserade samhället. Problemet är bara att det samhället har passerat sitt bäst-före-datum. För bara en generation sen kunde man sluta nionde klass och sedan gå direkt till varvet/bruket/industrin. De arbetsuppgifterna är nu ersatta av robotar och företagen försöker så gott det går att förnya arbetsstyrkan för att få in mer kompetens, se till exempel Kockums i Karlskrona. Robotar börjar nu även ersätta kontorsarbetare för enklare uppgifter och där har utvecklingen bara börjat att ta fart. Mellan 2006 och 2011 rationaliserades 450.000 arbeten bort genom automatisering och 0m 20 år kommer ungefär hälften av de arbeten som finns idag vara ersatta av maskiner.

Per Schlingmann som var en av ”arbetslinjens” arkitekter dödförklarar nu det begreppet och säger att nu måste arbetslusten in.

”Jobbmaskinernas tid är förbi. Politikens förmåga att planera och styra minskar. Vi måste sluta tänka i system. Jobb och företag kommer framöver att se annorlunda ut. Livslånga nio till fem-jobb kommer vi att ta del av på museum. Jobb och företag kommer att finnas kortare tid och mer svara mot direkta uppgifter som måste lösas. Alltmedan människan lever längre så kommer företag och jobb att leva kortare och tuffare liv.”

”Vi måste skapa en struktur och ett klimat som främjar entreprenörer på nya tjänsteområden. Och vi måste tillåta att arbeten som – i varje fall initialt – inte kräver erfarenhet och kunskap får växa fram.”

”ett fritt, öppet och innovativt samhälle finns det ingen förutbestämd mängd jobb som skall göras. Vi och våra maskiner förändrar ständigt vad, var och hur mycket som skall göras.”

Vi som arbetstagare eller snarare arbetsskapare behöver därför entreprenöriella förmågor på ett mycket tydligare sätt än tidigare. Förr räckte det med att några få skapade ny produkter och tjänster men nu börjar tiden när det stora flertalet behöver vara med och utveckla för att fortsätta ha ett arbete.

Läs hela Per Schlingmanns artikel ”Arbetslinjen är död – länge leve arbetslusten” på DN.se

Publicerad i Blogg