Kurs: Naturkunskap 1a1/1b Centralt innehåll: Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Uppgift: Honungsbin producerar inte bara honung utan hela tre fjärdedelar av allt vi äter inom EU är binas förtjänst. Tyvärr kanske inte …

En bisak Läs mer »

Kurs: Naturkunskap 1a1/1b Centralt innehåll: Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.   Uppgift: UngKAB är en undersökning om ungdomars attityder och sexuell hälsa. Sök information i rapporten och skapa en …

Attityd-quiz Läs mer »