Kurs: Företagsekonomi 1 Examensmål ekonomiprogrammet: Vid studier i ekonomi är historisk kunskap central. Därför ska utbildningen utveckla elevernas historiska kunskaper så att de förstår nutiden och kan resonera kring orsakssamband och följder av olika beslut. Utbildningen ska vidare ge kunskaper …

Branobel Läs mer »