Kurs: Samhällskunskap 1b Centralt innehåll: Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. Uppgift: På periodicvideos.com har man beskrivit grundämnena i det periodiska systemet genom att göra en video där man beskriver varje grundämne. Er uppgift är att göra …

Partivideo Läs mer »

Kurs: Samhällskunskap 1b Centralt innehåll: Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Uppgift: Medierna använder sig ofta av offentlighetsprincipen för att arbeta med samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Ni ska ta reda på hur offentlighetsprincipen …

Offentlighetsprincipen Läs mer »