Bloggarkiv

Partivideo

Kurs: Samhällskunskap 1b Centralt innehåll: Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. Uppgift: På periodicvideos.com har man beskrivit grundämnena i det periodiska systemet genom att göra en video där man beskriver varje grundämne. Er uppgift är att göra

Publicerad i Samhällskunskap

Offentlighetsprincipen

Kurs: Samhällskunskap 1b Centralt innehåll: Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Uppgift: Medierna använder sig ofta av offentlighetsprincipen för att arbeta med samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Ni ska ta reda på hur offentlighetsprincipen

Publicerad i Samhällskunskap

Hundralappen

Kurs: Samhällskunskap 1a1/1b Centralt innehåll: Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Material: Ett antal hundralappar beroende på antal grupper Förberedelse: Dela in eleverna i grupper om 3-5 elever i varje. Ett exempel på hur man kan göra det lite

Publicerad i Samhällskunskap