Kurs: Religion 1 Centralt innehåll: Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden. Uppgift: Hur långt sträcker sig vårt ansvar att hjälpa andra? Familj, släkt, vänner, svenskar, klasskamrater, henne du träffade …

Rättvisa Läs mer »