Bloggarkiv

Twittra en bokrecension

I början på veckan hade jag en introduktion i Twitter för några av mina kollegor och fick i samband med det tips om ett entreprenöriellt sätt att arbeta med bokrecensioner. Ett arbetssätt som utmanar eleven och samtidigt underlättar för läraren som

Publicerad i Blogg, Engelska, Svenska

Vocabulary pong

Kurs: Engelska 5/6 Ämnets syfte: utveckla språklig säkerhet… förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Uppgift: Skapa ett spel bestående av plastmuggar där du skriver olika ord inuti muggarna. Om du vill kan du sätta svårare ord i mindre

Publicerad i Engelska

Kreativa glosor

Kurs: Engelska 5/6 Centralt innehåll: Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar,

Publicerad i Engelska

Our house in the middle of the street

Kurs: Engelska 5 Centralt innehåll: Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor. Reception: Talat språk, även med viss social och dialektal färgning,

Publicerad i Engelska

Skype it!

Kurs: Engelska 5 Centralt innehåll: Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen. Talat språk, även med viss social och

Publicerad i Engelska

My favourite country

Kurs: Engelska 5 Centralt innehåll: Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av

Publicerad i Engelska

My city

Kurs: Engelska 5 Centralt innehåll: Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande,

Publicerad i Engelska

Eyewitness

Kurs: Engelska 5 Centralt innehåll: Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor. Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och

Publicerad i Engelska

Grades or not?

Kurs: Engelska 5 Centralt innehåll: Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även

Publicerad i Engelska

Song of the week

Kurs: Engelska 5 Centralt innehåll: Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen. Reception: Talat språk, även med viss social

Publicerad i Engelska