Kurs: Engelska 5/6 Centralt innehåll: Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, …

Kreativa glosor Läs mer »

Kurs: Engelska 5 Centralt innehåll: Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen. Talat språk, även med viss social och …

Skype it! Läs mer »

Kurs: Engelska 5 Centralt innehåll: Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, …

My city Läs mer »

Kurs: Engelska 5 Centralt innehåll: Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor. Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och …

Eyewitness Läs mer »

Kurs: Engelska 5 Centralt innehåll: Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även …

Grades or not? Läs mer »

Kurs: Engelska 5 Centralt innehåll: Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen. Reception: Talat språk, även med viss social …

Song of the week Läs mer »