Tips om böcker och konferens

Nu finns det information om mina nya böcker i Företagsekonomi och den konferens i höst där jag föreläser om företagens roll i samhället. Se under rubrikerna i menyn.