Kurs: Moderna språk steg 3 Centralt innehåll: Berättelser och annan fiktion, även i talad eller dramatiserad form, samt sånger och dikter. Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Diskussioner, samtal och skrivande för kontakt och kommunikation i olika …

Dialogen Läs mer »