Entreprenöriellt lärande=PBL?

I samband med att Sydsvenskan publicerade sin artikel Kampen mellan flumskolan och katedern var det någon som twittrade ut något i stil med att entreprenöriellt lärande har vi arbetat med i många år men då har det hetat PBL.

Är verkligen entreprenöriellt lärande bara problembaserat lärande med ett annat namn? Jag tycker inte det och det är också en av de saker jag tar upp i min bok ”Entreprenöriellt lärande – konkreta exempel i alla ämnen”:

Du som har undervisat ett tag undrar kanske om inte det här bara är problembaserat lärande med ett nytt namn. Problembaserat lärande är en pedagogisk metod som började användas i slutet på 1960-talet på framförallt medicinska universitetsutbildningar. Eleverna arbetar i grupper om sex till sju med att lösa ett verklighetsbaserat problem där man försöker efterlikna situationen där kunskapen ska användas senare. I problembaserat lärande arbetade de flesta efter ett visst antal förutbestämda steg. Entreprenöriellt lärande kan ske i mindre grupper och friare. Läraren får också en lite annan roll än handledarens i problembaserat lärande.

Det finns alltså både likheter och skillnader mellan PBL och Entreprenöriellt lärande men den största är kanske att man med ett entreprenöriellt angreppssätt inte behöver utgå från ett problem utan det kan lika väl handla om hur man angriper en uppgift. Med entreprenöriellt lärande försöker man utgå från elevens intresse och drivkraft för att utföra en uppgift.

Du kan läsa fler tankar om skillnaden från Martin Lackéus

Publicerad i Blogg