Rymdresan

Kurs: Naturkunskap 1b

Centralt innehåll: Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön.

Kurs: Idrott och hälsa 1

Centralt innehåll: Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga. Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.

Uppgift: Ni har blivit utsedda att få följa med på en av mänsklighetens häftigaste resor! En rymdresa som kommer att ta er till ett nytt solsystem. Resan kommer att ta 3000 år och ni kommer att som mest vara 75 personer på rymdskeppet samtidigt. Som stabil energikälla har ni tillgång till solenergi under hela resan. Ni behöver inte bry er om hur skeppet ska drivas eller ytterskalet på rymdskeppet.

Vad tar ni med er på resan? Hur kommer livet på rymdskeppet att vara?

Kommentar: Låt eleverna först fundera tyst på egen hand i fem minuter och gruppera sedan. Det kommer säkert att dyka upp tankar som att vi packar allt vi behöver för resan men kontra då med hur trevlig 3000 år gammal mat kommer att vara. Det finns ingen lucka att kasta ut soporna genom utan man måste ta hand om allt sitt avfall. Under arbetets gång får man ta in teori som energins väg, näringskedjor, befolkningsmängd och så vidare. Låt elevernas intresse och frågor styra.

Publicerad i Ämnesövergripande