My favourite TED Talk

Kurs: Engelska 5

Centralt innehåll: Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier. Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften. Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk. Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.

 

Uppgift: TED is a nonprofit organization devoted to spreading ideas, usually in the form of short, powerful talks (18 minutes or less). You are going to look at several TED Talks to find your own personal favourite.

 

Step two is to create a presentation where you explain why it is your favourite. What are the benefits others will get from watching this TED Talk? Is the talk trustworthy? Why/why not? What do you base your thoughts on? Is there something in the speech that you want to criticize? Choose sixty seconds from the TED Talk that you find as your favourite to start your presentation with.

 

Förklaring: Du som lärare bestämmer längden på presentationen och hur övriga elever ska arbeta med aktivt lyssnande. TED Talk är även lämpliga för att träna på att lyssna och sammanfatta talade texter som dessutom har ett väldigt intressant innehåll. Låt eleverna turas om att välja tema varje vecka och leta fram en TED Talk på ämnet.

Publicerad i Engelska