Entreprenöriella uppgifter

I arbetet med den bok jag nu skriver om entreprenöriellt lärande på gymnasienivå så ger jag praktiska exempel på entreprenöriella uppgifter i olika ämnen. Hur vet man då vad som utgör en entreprenöriell uppgift? Skolverkets definition av entreprenöriellt lärande är: “Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker.”

Man kan utgå från att skapa en tankegång hos eleverna som är ”Här är ett problem, jag undrar hur jag ska lösa det? Jag provar först med det här sättet så får vi se hur det går.” Uppgiften ska relatera till kursens innehåll och resultera i massor med olika svar och lösningar som öppnar för en diskussion i klassen. Vi kan ta Malin Bergdahl på Smedhagsskolan som ett exempel där hon inledde ett temaarbete om klimatet i årskurs 8 med en utmaning: “Koldioxidutsläppen från bilar måste minska i Sverige. Vilket av följande alternativ tycker ni är bäst och varför? Högre skatt på bensin, statlig subventionering av miljöbilar, fler bussar och tåg i Norrland eller en lagstiftad högsta hastighet på 100 km/h på alla vägar.” Efter intensiva diskussioner redovisar grupperna sina ståndpunkter och diskuterar de olika lösningarna. Det här är mjukstarten på den egentliga uppgiften om orsaken till klimatförändringar och vilka konsekvenser det kan få.”

Har sedan uppgiften en koppling till verkligheten och riktiga mottagare så blir det ännu bättre. Ett annat bra exempel på entreprenöriellt lärande är Mélanie Piedoie som i sitt projekt Från Möllan till Moulin Rouge utmanar eleverna genom att skapa en fiktiv resa till Frankrike. Läs mer om hennes projekt på länken.

En entreprenöriell uppgift bör utgå från elevernas intressen eller från ett verkligt projekt, inte ha en färdig lösning och uppmana till kreativitet. Har du ett tips på en entreprenöriell uppgift som du vill dela med dig av? Titta på kontaktsidan för att höra av dig!

Publicerad i Blogg, Entreprenörskap