Rättegångsspel

I kursen Privatjuridik brukar rättegångsbesöket vara det mest spännande på hela kursen. Men för att vara väl förberedd är det bra om man har kört ett (eller flera) rättegångsspel före rättegången man ska besöka. På så sätt har man förståelse för vad som händer under rättegången. Här kommer det ett par rättegångsspel att använda. Samtliga rättegångsspel bygger på autentiska fall.

Rättegångsspel 1 – Bilbältet (rättegång 1) och Rättegångsspel 2 – Cykellyset (rättegång 2) är ganska enkla fall. Till fallen finns det hemliga instruktioner som kan vara svåra att ta till sig när man gör det på gymnasienivå. Det man dock bör använda är att den tilltalade inte finns i lokalen när rättegång ska börja.

I det tredje fallet Misshandeln på Sundspärlan (sundspärlan) är det mer att sätta sig in i. Till Sundspärlan medföljer även domen som kan vara spännande att jämföra med när man har kört spelet.

Som hjälp under rättegångsspelet kan man använda mallarna för huvudförhandling i brottsmål: mall för huvudförhandling (kort) och mall för huvudförhandling (lång).

Allt material kommer från kursen Praktisk juridik på Lunds universitet.

Publicerad i Blogg, Juridik