Livets lotteri

Kurs: Samhällskunskap 1b

Centralt innehåll: De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.

 

Kurs: Svenska 1

Centralt innehåll: Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.

 

Kurs: Engelska 5

Centralt innehåll: Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.

 

Uppgift: Varje dag föds 360 000 barn i världen och chansen att födas i Sverige är bara 0,08%. Var skulle du födas om du föddes på nytt? Snurra på hjulet i Livets lotteri och möt din nya uppväxt. Hur skulle ditt liv se ut i ditt nya land? Vilka rättigheter skulle du inte längre ha? Ta reda på mer om ditt nya land och gör en presentation på svenska och en kortare sammanfattning på engelska. Gör presentationen så personlig som möjligt, vad berörde dig mest om ditt nya land?

 

Förklaring: Man skulle kunna styra vad eleverna ska ta reda på om sitt nya land, men låter man eleverna välja fritt bland informationen är chansen större att de hittar något som de själva kan engagera sig i.

Publicerad i Ämnesövergripande