Rättvisa

Kurs: Religion 1

Centralt innehåll: Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.

Uppgift: Hur långt sträcker sig vårt ansvar att hjälpa andra? Familj, släkt, vänner, svenskar, klasskamrater, henne du träffade på Dreamhack, alla människor eller alla djur? Hur bestämmer vi var vår gräns går? Ser man olika på frågan beroende på vilken religion eller livsåskådning som man tillhör? Hur resonerar du själv? Klarar varje människa av att ta ansvaret eller måste staten styra hur vi ska agera? Resonera i grupp och bestäm er för en gemensam åsikt.

Publicerad i Religion