En bisak

Kurs: Naturkunskap 1a1/1b

Centralt innehåll: Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

Uppgift: Honungsbin producerar inte bara honung utan hela tre fjärdedelar av allt vi äter inom EU är binas förtjänst. Tyvärr kanske inte länge till då bina är på utdöende. Om våra honungsbin försvann skulle vi få skörbjugg inom fyra år och få lägga om vår kost till ris och spannmål. Fördjupa er i problemet. Hur skulle ni arbeta för att lösa problemet/öka antalet bin?

Publicerad i Naturkunskap