Hundralappen

Kurs: Samhällskunskap 1a1/1b

Centralt innehåll: Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.

Material: Ett antal hundralappar beroende på antal grupper

Förberedelse: Dela in eleverna i grupper om 3-5 elever i varje. Ett exempel på hur man kan göra det lite roligare är att man växlar till sig udda valutor på ett växlingskontor och använder dessa för att lotta grupper med.

Förklaring: Varje grupp får en hundralapp och ska på en dag förränta den så mycket som möjligt. Här kan man välja att ha en dag för att förbereda sig och en dag när själva “förräntningen” sker. Snabbast och enklast är ofta att eleverna bakar, men de ska själva i sina grupper komma fram med en idé. Överskottet kan användas till en klasskassa eller för att starta upp ett välgörenhetsprojekt med klassen.

Uppgiften fungerar även utmärkt i Företagsekonomi 1 där denna uppgift kan köras tidigt i kursen för att låta eleverna lära känna varandra, även som en uppstartsövning första dagen. Efter utförd aktivitet går det att återkoppla i t.ex. arbetet med budgetar och hänvisa till att mjölet de köpte in för att kunna baka var en utgift i likviditetsbudgeten. Arbeta med begrepp som “tjäna”, “inkomst”, “utgift”, “marginal”, “täckningsbidrag”, m.m.

Publicerad i Samhällskunskap