Our house in the middle of the street

Kurs: Engelska 5

Centralt innehåll: Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor. Reception: Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier. Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer. Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften. Produktion och interaktion: Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar. Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

Förklaring: Hyreshuset är en klassisk uppgift som många lärare använder utan att tänka på att den är entreprenöriell. Låt eleverna börja med att rita en lägenhet på ett A4 papper. Rita ut ett par rum och möbler. Sätt sedan ihop lägenheterna fyra och fyra för att skapa ett våningsplan i ett hyreshus. Nu kan ni arbeta med huset i flera veckor: beskriv vilka som bor i lägenheten och hur de skulle presentera sig för varandra. Vilka möbler har de och hur står de i förhållande till varandra? Skapa en stadskarta med hjälp av till exempel Google Maps och ge hyresgästerna uppdrag att utföra för att låta eleverna göra en vägbeskrivning. Utifrån hur eleverna beskriver de som bor i lägenheterna får de sedan skapa händelser i huset till exempel att den ensamstående äldre mannen irriterar sig på ungdomarna som spelar hög musik och hur hans pudel två veckor senare får en oförklarlig diarré. Eleverna arbetar med att muntligt presentera för varandra och för att träna hörförståelse kan man låta en elev berätta för en annan som sedan sammanfattar för en tredje elev.

Publicerad i Engelska