Skype it!

Kurs: Engelska 5

Centralt innehåll: Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen. Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier. Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.

 

Uppgift: You are going to find a pen pal to talk with over Skype. You can start to search at http://theplaceforpenpals.tumblr.com/ or work with Skype in the classroom. Interview your new friend about life where he/she lives. Talk about your interests and see if you have anything in common. Record at least two minutes of the conversation so everyone can hear your friend talk. Finally you will make a movie where you tell the story about your new friend and facts that you’ve learned.

 

Förklaring: Det bästa är förmodligen att eleverna själva får hitta en brevvän som de är nyfikna på. Via Skype in the classroom kan du som lärare kontakta en lärare i ett annat land och sedan låta era elever prata med varandra. Uppgiften är medvetet inte speciellt styrd eftersom elevernas eget intresse då får styra samtalet. Hjälpprogram för att spela in Skype samtalen finns listade hos Skype. Redovisningen i filmformat driver också det entreprenöriella lärandet. Ett förslag är att samla alla elevfilmerna på en blogg eller liknande för att eleverna ska kunna ta del av varandras erfarenheter och lyssna på olika dialekter.

Publicerad i Engelska