Kreativa glosor

Kurs: Engelska 5/6

Centralt innehåll: Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.

Kan man verkligen arbeta entreprenöriellt med glosor? Elisabet Melin har gjort ett exempel på hur man kan driva kreativiteten hos eleverna samtidigt som de lättare kommer ihåg glosorna.

Varje glosa beskrivs på tre olika sätt och detta kan göras i en tabell eller på annat sätt. Arbetar man med tabellmodellen är första kolumnen det engelska ordet (grid). I kolumn två sätts en definition, synonym eller svensk översättning beroende på vilken nivå man arbetar på (a series of squares connected to each other on a piece of paper / a matrix). I den tredje kolumnen sätts ordet in i en mening (I drew up a grid and then we played noughts and crosses). Den fjärde kolumnen är den spännande och kreativa. Här ska eleverna rita en bild som symboliserar ordet och dessutom ska de skriva in ordet i eller bredvid bilden. Det här är den svåra delen men brukar släppa efter ett tag när eleverna har kommit in i tänket lite. Att det kräver lite tankemotion är också något som bidrar till kunskapsinlärningen. Vad skulle du själv rita i den fjärde rutan?

Uppgiften kommer från Elisabet Melin, Danderyds gymnasium

Publicerad i Engelska