My favourite country

Kurs: Engelska 5

Centralt innehåll: Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.

 

Uppgift: A travel company have given you the mission to market your favourite English-speaking country to new travellers that has never been there and doesn’t know anything about that country. Use your imagination and creativity!

Publicerad i Engelska