My city

Kurs: Engelska 5

Centralt innehåll: Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier. Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.

 

Uppgift: You are going to make a presentation of your own city for teens coming from another country. Show and describe at least five of your favourite places. Take pictures, record video, use Google Earth and Google Maps or similar tools. Your filmed presentation should be published on Youtube.

 

Förklaring: En enklare variant av uppgiften The travel show som finns i boken. Här får eleverna får göra en presentation av sin egen stad. Här är det viktigt att anpassa språket till målgruppen på ett annat sätt än i The travel show. Filma och publicera på Youtube. Förstärk med musik.

Publicerad i Engelska