Eyewitness

Kurs: Engelska 5

Centralt innehåll: Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor. Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier. Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar. Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

 

Uppgift: From the picture that your teacher shows you will tell a story. What happens next? What happened two minutes before the picture was taken? Is there a story in the picture?

 

Förklaring: Använd gratisappen från the Guardian om ni använder iPad. Där finns både nyhetsflöde och Eyewitness-bilder. Annars finns Eyewitness-bilderna på the Guardians hemsida.

Publicerad i Engelska