Grades or not?

Kurs: Engelska 5

Centralt innehåll: Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar. Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet. Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.

Uppgift: There is always an ongoing discussion about whether we should have grades or not in school. What do you think? What are the reasons for using grades? Can you think of a better solution? Or are you a student that thrive with grades? Write an article about grades and your opinion of them. Remember to use relevant sources to back up your arguments. Turn your article over to a classmate for peer assessment and then hand in the modified version to your teacher.

Part two is when you present your article and defend your thoughts.

Förklaring: Man skulle kunna dela in eleverna i för eller emot betyg och sedan låta dem argumentera men uppgiften blir mer entreprenöriell genom att eleverna får gå på sin egen känsla och leta fram stöd för sin åsikt.

Publicerad i Engelska