Song of the week

Kurs: Engelska 5

Centralt innehåll: Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen. Reception: Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier. Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften. Produktion och interaktion: Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar. Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

Förklaring: Låt en elev varje vecka välja ut en sång från till exempel CD, Spotify eller Youtube som spelas upp för klassen. Eleven som väljer sång får även välja uppgift till sången. När du introducerar uppgiften har du tagit med en sång och ger eleverna i uppdrag att lyssna och sedan berätta för varandra i grupper vad sången handlar om. Andra exempel på uppgifter kan vara “vad ser du framför dig när du hör sången”, “vilken färg tänker du på”, “vilken sorts person tänker du på” och “vilken fras i sången gillade du och varför”. Ge bara något exempel och låt sedan eleverna själva ta fram en uppgift. Sångerna ska självklart vara på engelska.

Publicerad i Engelska