När verkligheten förstärker läroplanen

IMG_3427En liten notis i tidningen av samma typ som vi bläddrar förbi varje dag. Där kunde historien ha slutat men för mig blev det istället början på ett arbetsområde. Misshandeln inträffade nämligen på skolan där jag arbetar och eleven som misshandlades är en elev som jag undervisar. När händelsen inträffade så arbetade vi i kursen Privatjuridik med brottsbalken och skulle precis prata om misshandel som brott, men det krävdes lite planeringstid innan det blev som jag ville. Nu i veckan startade Tema misshandel.

Misshandel är det näst vanligaste brottet i svenska domstolar och ligger tyvärr alldeles för nära gymnasieungdomar där de flesta känner någon som blivit misshandlad. Men de flesta av oss ser bara rubriken i tidningen eller hör historien berättas utan att riktigt förstå vilka konsekvenser som slaget faktiskt får. Det här blev grunden för att fokusera på just brottet misshandel.

Eleverna som går i årskurs ett på ekonomiprogrammet fick börja med att se två korta filmer för att skaffa sig bakgrundsinformation. Vi började med avsnittet om misshandel från UR:s programserie Justitia och sedan en iscensatt rättegång om en misshandel från Sveriges domstolar.

IMG_3457Nästa lektion kom Unga Kris från Kalmar och föreläste. Den tidigare narkomanen Håkan Johansson kom och berättade om sitt liv. En spännande berättelse om hur en kille från en trygg uppväxt hamnar snett och bestämmer sig för att kämpa sig tillbaka. Från en förstahandskälla fick eleverna höra att den som suttit av sitt straff fortsätter att straffas lång tid efter frisläppningen. Att få körkortstillstånd krävde månatliga urinprov under ett års tid och nu när han har körkortet så ska han fortsätta med urinproven i två år. Proven kostar 540 kr per gång. 12 gånger om året. I tre år. Men det är ett lindrigt straff i jämförelse med hur arbetsgivarna tänker. Håkan gav exemplet att han sökte arbete på Scania i Oskarshamn och allt lät så positivt och det var dags att boka tid för intervju när frågan kom om ”han fanns med i belastningsregistret?”. Då var det inte aktuellt med en anställning. Inte nu och inte förrän 2021 när hans belastningsregister återigen är rent.

Nästa steg är att eleverna ska läsa om ett misshandelsfall och få fördjupad kunskap om de olika misshandelsgraderna: ringa, normal och grov samt vilka påföljder som brottet kan ge. Utifrån den kunskapen ska de själva bedöma misshandeln och bestämma påföljden. Därefter ska vi diskutera och titta på hur domstolen dömde.

Slutligen tittar vi på hur belastningsregistret fungerar, vilka arbeten som kräver ett utdrag ur belastningsregistret och att det är fler och fler företag som ändå kräver ett registerutdrag.

Förhoppningen, förutom den rena kunskapsinhämtningen, är att det här ska så ett frö hos eleverna av eftertanke om de hamnar i en situation där ”smockan hänger i luften”.

P4 Blekinge intervjuade mig, Håkan och eleverna i samband med föreläsningen. Läs och lyssna.

Publicerad i Juridik