Vardagsföremålet

Kurs: Företagsekonomi 1

Centralt innehåll: Förmåga att leda processer samt att omvandla idéer och teoretiska kunskaper till praktiska och målinriktade aktiviteter. Förmåga att utvärdera arbetsprocesser och resultat.

 

Förberedelse: Be eleverna att till nästa lektion ta med ett vardagsföremål hemifrån för att ni ska diskutera marknadsföring.

 

Uppgift: Av det vardagsföremål som du tagit med dig ska du ta fram en ny produkt eller ett nytt användningsområde för produkten. Produkten ska sedan lanseras på den svenska marknaden. Du kommer att få arbeta i projektform med att ta fram en affärsidé, utarbeta en marknadsföringsplan, genomföra en marknadsundersökning och slutligen utvärdera projektet.

 

Du börjar projektet med att skriva en projektplan. Projektplanen ska beskriva hur du ska arbeta med projektet, det vill säga delarna nedan. Hur ska du lägga upp ditt arbete? Vilka problem ser du? Hur tänker du lösa problemen?

 

Företaget du arbetar på har självklart en tydlig och väl genomarbetad affärsidé – hur lyder den? Tänk på tidigare erfarenheter när du skriver samman affärsidén. Du ska skriva en affärsidé utifrån de fyra delar som ska ingå i en sådan, d.v.s. kundbehov, produkt, kundgrupp och resurser.

 

Som marknadsföringsansvarig är det din uppgift att sätta samman en marknadsföringsplan för den nya produkten. Marknadsföringsplanen ska besvara de frågor som följer här nedan: Vilket eller vilka konkurrensmedel (Pris, Produkt, Påverkan, Plats, Personal) ska du lyfta fram i din marknadsföring – varför? Vilken marknadsstrategi ska du välja: billigast eller bäst, hela marknaden eller en del av marknaden? Utgå från AIDA(S) -modellen när du planerar hur marknadsföringen ska gå till – beskriv hur du ska gå tillväga för att nå hela vägen Vilken är din målgrupp? Vilken typ av media ska du välja? Hur ska du utforma ditt budskap?

Du har en reklambudget på 250 000 kr för den här produkten och du ska utnyttja dessa så bra som möjligt för att nå avsedd målgrupp.

 

Avstämningspunkt 1: Du kommer att få presentera din affärsidé och marknadsföringsplan för ett draknäste.

 

När marknadsföringsplanen är presenterad ska du genomföra en marknadsundersökning. Din uppgift är alltså att ta reda på om det finns något intresse för den nya produkten i din kundgrupp. Du ska genomföra någon form av enkätundersökning utifrån din produkt och den marknadsföringsplan som du har tagit fram. Använd gärna marknadsundersökningen för att ta reda på vilket marknadsföringsalternativ som kunderna vill ha.

 

Slutredovisningen innehåller projektplan, affärsidé, marknadsföring och marknadsundersökning.

 

Förklaring: En uppgift som är använd ett flertal gånger och som från början känns omöjlig för eleven som sitter där med en smörkniv men som i slutändan visar på många kreativa lösningar. Eleverna bör ha fått arbeta med affärsidé innan och behöver stöd med projektmetodik och marknadsföring. Försök gärna få ihop ett draknäste av lokala företag till avstämningspunkt 1. Uppgiften är bra träning för de elever som senare ska driva UF.

 

Publicerad i Diverse