Det flippade studiebesöket

Skolans övergripande mål: Det är skolans ansvar att varje elev har kunskaper om samhälle- och arbetsliv.

Studiebesök har sett nästan likadana ut sedan urminnes tider. Eleverna har släpats med till en arbetsplats och har i bästa fall fått ställa några fördefinierade frågor och kanske kontrollfrågor i slutet för att de inte ska somna under tiden. Vi ska nu titta på ett alternativt upplägg för att få ut mer av studiebesöken. Vi använder oss av samma teknik som Flipped classroom för att få eleverna mer intresserade av studiebesöket. Flipped classroom innebär att eleverna förbereder sig inför en lektion, oftast hemma, genom att till exempel titta på en film eller läsa information. Här innebär det att man förbereder sig inför studiebesöket genom att ta reda på information som skapar en förkunskap. Exemplet kommer från ett studiebesök på en arbetsplats där eleverna introduceras till en yrkeskategori men går säkert att göra om för att passa alla typer av studiebesök.

Förberedelse: Som pedagog/SYV tar du kontakt med det tilltänkta företaget och tar reda på vilka typiska yrkeskategorier eller yrkesuppgifter som finns på arbetsplatsen. Välj ut några och be att få arbetsbeskrivningar för dessa.

Lektion före studiebesöket: Placera eleverna i grupper som du vet fungerar och som kommer att vara självgående. Dela ut arbetsbeskrivningarna till eleverna och låt dem ta reda på två frågor: 1. Vilka kunskaper behövs för att utföra arbetet? 2. Vad behöver man tycka om för att tycka om att arbeta med de arbetsuppgifterna?

Under studiebesöket: Prata med de som utför arbetsuppgifterna och ställ samma frågor. Notera svaren.

Under/efter studiebesöket: För en diskussion med eleverna om deras tankar om arbetsuppgiften stämde med deras förkunskaper. Var det som de trodde? Vad skilde sig? Har de lärt sig något nytt?

Publicerad i Diverse